Donacije / Donations

Donacije

Delovanje edinega spletnega portala namenjenega izključno pravu človekovih pravic v Sloveniji lahko podprete z nakazimo na:

Prejemnik: IDH Inštitut za družboslovne in humanistične raziskave, Ulica Hermana Potočnika 21
SI-1000, Ljubljana, Slovenija
IBAN: SI56 1010 0005 2545 186 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
Namen: OTHR (donacija)

Sredstva bodo namenjena stroškom delovanja in izboljšanja spletnega portala.

Donations

You can support the operation of the only online portal dedicated exclusively to human rights law in Slovenia by making a payment to:

Recipient: IDH Institute for Social Science and Humanities Research, Ulica Hermana Potočnika 21
SI-1000, Ljubljana, Slovenia
IBAN: SI56 1010 0005 2545 186 (Bank Intesa Sanpaolo d.d.)
Purpose: OTHR (donation)

The funds will be allocated to the costs of operating and improving the web portal.