Slovenija pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (1994–2016) / Slovenia before the European Court of Human Rights (1994-2016)

naslovnica-foto

Knjiga »Slovenija pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (1994–2016) / Slovenia before the European Court of Human Rights (1994-2016)« je rezultat večmesečnega dela skupine študentov in njihovega mentorja, ki so jo pro bono pripravili v okviru nastajajoče Klinike o Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kot prva takšna publikacija v slovenskem javnem prostoru predstavlja in analizira nastop in rezultate Slovenije pred ESČP od leta 1994, ko je Slovenija postala država pogodbenica, do konca leta 2016.