Nova številka slovenske revije za človekove pravice – Dignitas, št. 87-88

Izšla je nova številka znanstvene revije Dignitas – edine slovenske revije za človekove pravice (št. 87-88)! The new issue of Dignitas – Slovenian Journal of Human Rights has been published!

New article on Judicial Ideology of the Slovenian Constitutional Court

My research article on »Authoritarian Dimension of Judicial Ideology of the Slovenian Constitutional Court« has now been published in Croatian and Comparative Public Administration, Vol. 20 No. 4 (2020), 733-760. Here is the abstract:

After the democratization and independence of Slovenia, the Constitutional Court has generated the paradigm reform in the Slovenian constitutional system by protecting individual rights against the heritage of the former system. The constitutional judges are not blank slates, but individuals embedded in their private and professional environments. In the past three decades, the Court has delivered several seminal decisions concerning the protection of the rule of law, human rights, and constitutional democracy. What motivates constitutional judges to protect individual rights in some cases and show preference for the preservation of authority and stability of the existing legal system in others? The article is based on the empirical research measuring the presence of judicial ideology at the Constitutional Court of Slovenia in three mandates (1993–1997, 2002–2006, 2011–2016). The methodological and theoretical model aims to measure economic, social, and authoritarian dimensions of judicial ideology (three-fold judicial ideology model). The research group has analysed the decisions and separate opinions of the Constitutional Court from selected periods based on hypotheses provided by the model. This article intends to present and analyse the research results concerning the authoritarian dimension of judicial ideology. More specifically, it examines the level of authoritarianism of the Slovenian Constitutional Court in its judicial decision-making during the three mentioned mandates. Through the obtained empirical results, the paper seeks to strengthen fair, impartial, and independent functioning of the Slovenian Constitutional Court and its respective judges.

CALL FOR PAPERS FOR SPECIAL ISSUE OF DIGNITAS

CALL FOR PAPERS FOR SPECIAL ISSUE OF

DIGNITAS – SLOVENIAN JOURNAL FOR HUMAN RIGHTS

Epidemic

**

Editorial Board of the Journal Dignitas – Journal for Human Rights – is inviting authors to submit papers for a special issue dedicated to the theme Epidemic. The special issue, the idea for which stems from the circumstances surrounding COVID-19, wishes to address the topic of epidemic from different aspects – human rights, law, economics, economic, public health, psychology and other topics

 All interested contributors are highly encouraged to submit their manuscripts/papers in a form of essays, discussions or scientific papers to the e-mail dignitas@fds.si or publishing@nova-uni.si.

The deadline for submission of papers is 30 October 2020.

All contributions will be peer-reviewed and published in the printed magazine Dignitas in the second part of 2020. The e-version of articles will later also be available in full text (with assigned DOI® numbers).

About the Journal Dignitas

Dignitas is an interdisciplinary Slovenian journal specialized in publication of peer-viewed scientific and professional articles in the field of humanities and social sciences in Slovenian or English language. Basic editorial orientations are directed broadly to human rights law, the judgments of the European Court of Human Rights, related sociological, philosophical and historical studies, legal comments, key documents, studies, opinions and conclusions of the European Commission for Democracy (Venice Commission, Council of Europe); or to other information on important events in the field of human rights protection in Slovenia and the international environment.

For submissions or inquiries for any additional information, please contact us at dignitas@fds.si or publishing@nova-uni.si.

POZIV K ODDAJI PRISPEVKOV ZA POSEBNO ŠTEVILKE REVIJE DIGNITAS

POZIV K ODDAJI PRISPEVKOV ZA POSEBNO ŠTEVILKO

REVIJE DIGNITAS – SLOVENSKE REVIJE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

EPIDEMIJA

**

Uredništvo Dignitasa – slovenske revije za človekove pravice – vabi avtorje k oddaji prispevkov za posebno interdisciplinarno številko revije Dignitas na temo Epidemije. Posebna številka je namenjena obravnavi epidemije koronavirusa z različnih vidikov, denimo: človekovih pravic, javnega zdravja, prava, ekonomije, humanistike, psihologije in drugih vidikov.

Vabimo vas, da prispevke v obliki eseja, razprave ali znanstvenega članka, pošljete na e-naslov uredništva: dignitas@fds.si ali naslov založbe publishing@nova-uni.si.

Rok za oddajo prispevkov je 30. oktober 2020.

Vsi prispevki bodo recenzirani in objavljeni v tiskani reviji Dignitas, izdani v decembra 2020, kasneje pa dosegljivi v polnem besedilu na spletu.

O reviji Dignitas

Dignitas je interdisciplinarna slovenska revija, ki objavlja recenzirane znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem in angleškem jeziku s področja humanistike in družboslovja. Njene temeljne usmeritve se vežejo širše na pravo človekovih pravic, na sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, povezane sociološke, filozofske in zgodovinske študije, pravne komentarje, ključne dokumente, študije, mnenja in sklepe Evropske komisije za demokracijo (Beneške komisije) oz. na druge informacije o pomembnejših dogodkih s področja varovanja človekovih pravic v Sloveniji in mednarodnem okolju.

Dodatna vprašanja v zvezi z revijo ali pozivom lahko naslovite na navedena e-poštna naslova.

Nova številka slovenske revije za človekove pravice – Dignitas, št. 85-86

Izšla je nova številka znanstvene revije Dignitas – edine slovenske revije za človekove pravice (št. 85-86, april 2020)! Zahvaljujem se vsem avtorjem za odlične prispevke! / The new issue of Dignitas – Slovenian Journal of Human Rights has been published!

Matej Avbelj, Jernej Letnar Černič, The Impact of European Institutions on the Rule of Law and Democracy: Slovenia and Beyond. Oxford, Hart (Bloomsbury), 2020

Matej Avbelj, Jernej Letnar Černič, The Impact of European Institutions on the Rule of Law and Democracy: Slovenia and Beyond. Oxford, Hart (Bloomsbury), 2020.

9781509915057

Since 2010 the European Union has been plagued by crises of democracy and the rule of law, which have been spreading from Central and Eastern Europe (CEE), catching many by surprise. This book argues that the professed success of the 2004 big bang enlargement mirrored the Potemkin villages erected in the new Member States on their accession to Europe. Slovenia is a prime example. Since its independence and throughout the accession process, Slovenia has been portrayed as the poster child of the ‘New Europe’. This book claims that the widely shared narrative of the Slovenian EU dream is a myth. In many ways, Slovenia has fared even worse than its contemporary, constitutionally-backsliding, CEE counterparts. The book’s discussion of the depth and breadth of the democratic crises in Slovenia should contribute to a critical intellectual awakening and better comprehension of the real causes of the present crises across the other CEE Member States, which threaten the viability of the EU and Council of Europe projects. It is only on the basis of this improved understanding that the crises can be appropriately addressed at national, transnational and supranational levels.

Komentar Ustave Republike Slovenije (2019)

Založba Nove univerze je v lanskem letu pod uredništvom Mateja Avblja in s sodelovanjem številnih slovenskih pravnih strokovnjakov izdala nov komentar Ustave Republike Slovenije. Starejši komentar je dostopen na naslednji elektronski povezavi.

KURS

 

Nova številka slovenske revije za človekove pravice – Dignitas, št. 83-84

Izšla je nova številka znanstvene revije Dignitas – edine slovenske revije za človekove pravice (št. 83-84)! Tokratna številka je posvečena deseti obletnici uveljavitve Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Zahvaljujem se gostujoči urednici Katarini Vatovec za skrbno uredniško delo in vsem avtorjem za prispevke.ovitek hrbet 17 mm-page-001-4-2

Uresničevanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v slovenskem pravnem redu

V tretji letošnji številki Pravosodnega biltena je izšel moj prispevek o “Uresničevanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v slovenskem pravnem redu” (str. 35-50). Povzetek je na voljo spodaj. Vabljeni k branju !

Evropsko sodišče za človekove pravice (evropsko sodišče) je osrednji evropski varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kamor se lahko posamezniki obrnejo, če države in njihovi pravni redi ne morejo oziroma ne želijo učinkovito zavarovati njihovih pravic. Ko Evropsko sodišče za človekove pravice poda sodbo zoper državo pogodbenico Evropske konvencije o človekovih pravicah (evropska konvencija), jo mora ta izvršiti v domačem pravnem redu. Pričujoči prispevek v zvezi s tem obravnava uresničevanje evropske konvencije in sodb evropskega sodišča v slovenskem pravnem redu. Namen prispevka je pojasniti značilnosti sodb evropskega sodišča in jasno poudariti obveznosti vseh vej državne oblasti, da izvršujejo sodbe evropskega sodišča zoper Slovenijo in uresničujejo njegove sodbe tudi v drugih primerih. Evropska konvencija je del slovenskega pravnega reda in zato neposredno zavezujoča za slovenska sodišča.

IMG_20191110_160219

Nova številka slovenske revije za človekove pravice – Dignitas, št. 81-82

Izšla je nova številka revije Dignitas – slovenske revije za človekove pravice (št. 81-82, 2018), ki vključuje spodnje prispevke.ovitek hrbet 17 mm-page-001-3