Tranzicijska pravičnost od Trsta do Monoštra: med utopijo in resničnostjo

Znanstvena revija “Dileme” je pred kratkim objavila moj znanstveni članek z naslovom “Tranzicijska pravičnost od Trsta do Monoštra: med utopijo in resničnostjo”, Dileme, 2022, št. 1, str. 157-180. Povzetek članka je naslednji:

Prispevek obravnava odnos slovenske družbe do tranzicijske pravičnosti. Ugotavlja, da slovenska družba in država v letih po osamosvojitvi in prehodu iz nedemokratičnega v demokratični sistem nista znali v polnosti sprejeti in izpeljati vseh potrebnih ukrepov za odpravo prestanih krivic in kaznovanje storilcev. Na tem področju je bil sicer dosežen napredek, predvsem kar zadeva vprašanje poprave krivic, pozitivno vlogo je odigralo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, predvsem v svojem prvem mandatu. Nasprotno pa na področju povračilne pravičnosti ni bilo doseženega preboja, saj ni za kršenje človekovih pravic v nedemokratičnem režimu nihče sodno odgovarjal. Posledice slovenska družba in njeni ljudje čutijo v vsakdanjem življenju tako v institucijah državne oblasti kot tudi v zasebnem sektorju.

Nova številka slovenske revije za človekove pravice – Dignitas, št. 87-88

Izšla je nova številka znanstvene revije Dignitas – edine slovenske revije za človekove pravice (št. 87-88)! The new issue of Dignitas – Slovenian Journal of Human Rights has been published!

New article on Judicial Ideology of the Slovenian Constitutional Court

My research article on »Authoritarian Dimension of Judicial Ideology of the Slovenian Constitutional Court« has now been published in Croatian and Comparative Public Administration, Vol. 20 No. 4 (2020), 733-760. Here is the abstract:

After the democratization and independence of Slovenia, the Constitutional Court has generated the paradigm reform in the Slovenian constitutional system by protecting individual rights against the heritage of the former system. The constitutional judges are not blank slates, but individuals embedded in their private and professional environments. In the past three decades, the Court has delivered several seminal decisions concerning the protection of the rule of law, human rights, and constitutional democracy. What motivates constitutional judges to protect individual rights in some cases and show preference for the preservation of authority and stability of the existing legal system in others? The article is based on the empirical research measuring the presence of judicial ideology at the Constitutional Court of Slovenia in three mandates (1993–1997, 2002–2006, 2011–2016). The methodological and theoretical model aims to measure economic, social, and authoritarian dimensions of judicial ideology (three-fold judicial ideology model). The research group has analysed the decisions and separate opinions of the Constitutional Court from selected periods based on hypotheses provided by the model. This article intends to present and analyse the research results concerning the authoritarian dimension of judicial ideology. More specifically, it examines the level of authoritarianism of the Slovenian Constitutional Court in its judicial decision-making during the three mentioned mandates. Through the obtained empirical results, the paper seeks to strengthen fair, impartial, and independent functioning of the Slovenian Constitutional Court and its respective judges.

Matej Avbelj, Jernej Letnar Černič, The Impact of European Institutions on the Rule of Law and Democracy: Slovenia and Beyond. Oxford, Hart (Bloomsbury), 2020

Matej Avbelj, Jernej Letnar Černič, The Impact of European Institutions on the Rule of Law and Democracy: Slovenia and Beyond. Oxford, Hart (Bloomsbury), 2020.

9781509915057

Since 2010 the European Union has been plagued by crises of democracy and the rule of law, which have been spreading from Central and Eastern Europe (CEE), catching many by surprise. This book argues that the professed success of the 2004 big bang enlargement mirrored the Potemkin villages erected in the new Member States on their accession to Europe. Slovenia is a prime example. Since its independence and throughout the accession process, Slovenia has been portrayed as the poster child of the ‘New Europe’. This book claims that the widely shared narrative of the Slovenian EU dream is a myth. In many ways, Slovenia has fared even worse than its contemporary, constitutionally-backsliding, CEE counterparts. The book’s discussion of the depth and breadth of the democratic crises in Slovenia should contribute to a critical intellectual awakening and better comprehension of the real causes of the present crises across the other CEE Member States, which threaten the viability of the EU and Council of Europe projects. It is only on the basis of this improved understanding that the crises can be appropriately addressed at national, transnational and supranational levels.

Komentar Ustave Republike Slovenije (2019)

Založba Nove univerze je v lanskem letu pod uredništvom Mateja Avblja in s sodelovanjem številnih slovenskih pravnih strokovnjakov izdala nov komentar Ustave Republike Slovenije. Starejši komentar je dostopen na naslednji elektronski povezavi.

KURS