Tranzicijska pravičnost od Trsta do Monoštra: med utopijo in resničnostjo

Znanstvena revija “Dileme” je pred kratkim objavila moj znanstveni članek z naslovom “Tranzicijska pravičnost od Trsta do Monoštra: med utopijo in resničnostjo”, Dileme, 2022, št. 1, str. 157-180. Povzetek članka je naslednji:

Prispevek obravnava odnos slovenske družbe do tranzicijske pravičnosti. Ugotavlja, da slovenska družba in država v letih po osamosvojitvi in prehodu iz nedemokratičnega v demokratični sistem nista znali v polnosti sprejeti in izpeljati vseh potrebnih ukrepov za odpravo prestanih krivic in kaznovanje storilcev. Na tem področju je bil sicer dosežen napredek, predvsem kar zadeva vprašanje poprave krivic, pozitivno vlogo je odigralo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, predvsem v svojem prvem mandatu. Nasprotno pa na področju povračilne pravičnosti ni bilo doseženega preboja, saj ni za kršenje človekovih pravic v nedemokratičnem režimu nihče sodno odgovarjal. Posledice slovenska družba in njeni ljudje čutijo v vsakdanjem življenju tako v institucijah državne oblasti kot tudi v zasebnem sektorju.

Nova številka slovenske revije za človekove pravice – Dignitas, št. 87-88

Izšla je nova številka znanstvene revije Dignitas – edine slovenske revije za človekove pravice (št. 87-88)! The new issue of Dignitas – Slovenian Journal of Human Rights has been published!

New book: Vom Kommunismus zur Demokratie

Lovro Šturm, Jernej Letnar Černič, Tomaž Zalaznik, Vom Kommunismus zur Demokratie; Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko; Inštitut Karantanija, Ljubljana, 2020.

Description (in German):

“Die kommunistischen totalitären Regime, die sich im Laufe des 20. Jahrhunderts in Europa etabliert haben und zerfallen sind, hinterließen Millionen von Opfern. Was noch aussteht, ist eine gründliche historisch-kritische Auseinandersetzung mit diesen Regimen und den verübten Verbrechen, denen eine massive Nichteinhaltung von Menschenrechten und Grundfreiheiten vorausgegangen ist. Der Kommunismus als Ideologie ist immer noch präsent. Er perpetuiert sich in den linksradikalen politischen Parteien in ganz Europa. Sein Charakteristikum ist eine erhebliche revolutionäre Aggressivität, die als eine von Arten der Machtübernahme jegliche demokratische Form der politischen Tätigkeit ignoriert. Diese Konstellation zeigt sich sowohl in den Beziehungen innerhalb der EU als auch im Verhältnis der EU zu den in der Welt nach wie vor existierenden totalitären Regimen, die auf dieser Ideologie fußen und daran festhalten.

Die Beiträge im Werk Vom Kommunismus zur Demokratie sind Fallbeispiele, die am Paradigma Sloweniens Folgendes erörtern:

Wie die Kommunistische Partei Jugoslawiens / Sloweniens entstanden ist und wie sie sich Ende der 1980er Jahre als eine scheinbar sozialdemokratische Partei präsentiert hat.
Wie der Gerichtsprozess gegen einen revolutionären, hohen politischen Funktionär der Kommunistischen Partei Jugoslawiens und Sloweniens, erst 2005 wegen der nach dem II. Weltkrieg verübten Massenmorden angestrengt, zu keiner Verurteilung des Täters geführt hatte.
Wie einer 30 Jahre andauernden Gegenüberstellung von demokratischen Prinzipien in der Republik Slowenien einerseits und von Resten des totalitären Regimes in der Politik des Landes mit dessen Systemen und Subsystemen andererseits beizukommen wäre.”

Komentar Ustave Republike Slovenije (2019)

Založba Nove univerze je v lanskem letu pod uredništvom Mateja Avblja in s sodelovanjem številnih slovenskih pravnih strokovnjakov izdala nov komentar Ustave Republike Slovenije. Starejši komentar je dostopen na naslednji elektronski povezavi.

KURS

 

Slovenija na razpotju

knjiga-jlc-mar2019

Pričujoča monografija obravnava učinkovitost in poštenost varstva človekovih pravic v slovenskem ustavnopravnem redu in slovenski družbi. Je plod večletnega dela avtorja monografske publikacije na civilnodružbenem, pedagoškem in raziskovalnem področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v slovenski družbi. Varstvo človekovega dostojanstva v slovenski družbi trpi za podobnimi boleznimi, ki v njej načenjajo vladavino prava in jo ugrabljajo za svoje ideološke in finančne interese. V slovenski družbi prihaja do razhajanja med varstvom človekovih pravic v teoriji in praksi. Zato sta slovenska država in družba na razpotju, ali v prihodnje nadaljevati stare prakse ali pa z njimi dokončno prelomiti in si dosledno prizadevati za spoštovanje, uresničevanje in varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Conference on »Judicial Ideology under Empirical Scrutiny« – Call for Papers

15400497_10153891900067191_8840650214320283837_n

The Research Groups of the Faculty of Government and European Studies, New University, and the Re-forma d.o.o. are organizing an international conference dedicated to the empirical study of ideological profiles of judges. The conference will take place within a framework of the research project on The Ideology on Courts, whereby the research group has been conducting an empirical research in the multidimensional ideology of the Slovenian constitutional court.

The conference will take place on Monday, 16. 9. 2019, in Ljubljana, Slovenia, and will consist of two invited keynote lectures and four panels, in which the selected scholars will be able to present their work in progress. Therefore, hereby a call for papers is launched to invite scholars at an early stage of their career (including doctoral students and post-docs) as well as more experienced researchers to present their on-going research on ideological profiles of judges in the national, supranational and international courts. The call is open until 17. 5. 2019 and all interested applicants shall send their 300 words abstract to Matej.Avbelj@fds.nova-uni.si.

The successful scholars will be informed about the selection by 31. 5. 2019. The Faculty of Government and European studies will cover a 2-night accommodation and provide meals, while the participants are responsible for their own travel expenses to Ljubljana.

Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji

ovitek_12_page_1 copy

Slovenska pravna in demokratična država je pred prelomnico: ali bodo ljudje ponotranjili vrednote vladavine prava in ustavne demokracije, da bodo lahko nje­ne institucije začele delovati neodvisno, nepristransko in pošteno v javno blaginjo, ali pa bodo še naprej prevladovale stare prakse in mentaliteta, ki bodo še naprej razkrojevale slovensko pravno in demokratično državo. Odgovor na slednjo dile­mo pogojujeta obstoj in preživetje sedanjih in prihodnjih generacij slovenskega naroda in njegovih institucionalnih struktur.

 

The Future of the Rule of Law and Democracy in Europe

The conference on “The Future of the Rule of Law and Democracy in Europe” took place on 14 December 2018 at the Faculty of Government and European Studies of Nova Univerza in Ljubljana, Slovenia. The keynote speech on the rule of law was delivered by Martins Mits, judge at the European Court of Human Rights.

d35e8c1e-43d0-4e84-a2d5-5ffd790f0803-original

Nova številka slovenske revije za človekove pravice – Dignitas, št. 77-78

Izšla je nova številka revije Dignitas – slovenske revije za človekove pravice (št. 77-78, 2018), ki vsebuje spodnje prispevke.

dignitas77-78