Nova številka slovenske revije za človekove pravice – Dignitas, št. 85-86

Izšla je nova številka znanstvene revije Dignitas – edine slovenske revije za človekove pravice (št. 85-86, april 2020)! Zahvaljujem se vsem avtorjem za odlične prispevke! / The new issue of Dignitas – Slovenian Journal of Human Rights has been published!

Matej Avbelj, Jernej Letnar Černič, The Impact of European Institutions on the Rule of Law and Democracy: Slovenia and Beyond. Oxford, Hart (Bloomsbury), 2020

Matej Avbelj, Jernej Letnar Černič, The Impact of European Institutions on the Rule of Law and Democracy: Slovenia and Beyond. Oxford, Hart (Bloomsbury), 2020.

9781509915057

Since 2010 the European Union has been plagued by crises of democracy and the rule of law, which have been spreading from Central and Eastern Europe (CEE), catching many by surprise. This book argues that the professed success of the 2004 big bang enlargement mirrored the Potemkin villages erected in the new Member States on their accession to Europe. Slovenia is a prime example. Since its independence and throughout the accession process, Slovenia has been portrayed as the poster child of the ‘New Europe’. This book claims that the widely shared narrative of the Slovenian EU dream is a myth. In many ways, Slovenia has fared even worse than its contemporary, constitutionally-backsliding, CEE counterparts. The book’s discussion of the depth and breadth of the democratic crises in Slovenia should contribute to a critical intellectual awakening and better comprehension of the real causes of the present crises across the other CEE Member States, which threaten the viability of the EU and Council of Europe projects. It is only on the basis of this improved understanding that the crises can be appropriately addressed at national, transnational and supranational levels.

25-letnica uveljavitve Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic v Sloveniji

14. novembra 2019, je v Ljubljani potekal Akademski forum Nove univerze ob 25-letnici uveljavitve Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic v Sloveniji.

76689081_2377417419029946_8194310972383428608_n

Uvodni nagovor je imel sodnik v imenu Slovenije na Evropskem sodišču za človekove pravice izr. prof. dr. Marko Bošnjak, pogovor pa je vodil izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič. V pogovoru so sodelovali tudi: prof. dr. Rajko Knez, predsednik Ustavnega sodišča RS; mag. Damijan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča RS, izr. prof. dr. Janez Čebulj, nekdanji predsednik Ustavnega sodišča RS; prof. dr. Peter Jambrek, prvi predsednik Ustavnega sodišča RS. Povzetek Akademskega foruma bo objavljen v prihodnji številki znanstvene revije Dignitas (št. 83-84) in v eni od prihodnjih številk Pravne prakse. Dogodek je sofinancirala ARRS.

Uresničevanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v slovenskem pravnem redu

V tretji letošnji številki Pravosodnega biltena je izšel moj prispevek o “Uresničevanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v slovenskem pravnem redu” (str. 35-50). Povzetek je na voljo spodaj. Vabljeni k branju !

Evropsko sodišče za človekove pravice (evropsko sodišče) je osrednji evropski varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kamor se lahko posamezniki obrnejo, če države in njihovi pravni redi ne morejo oziroma ne želijo učinkovito zavarovati njihovih pravic. Ko Evropsko sodišče za človekove pravice poda sodbo zoper državo pogodbenico Evropske konvencije o človekovih pravicah (evropska konvencija), jo mora ta izvršiti v domačem pravnem redu. Pričujoči prispevek v zvezi s tem obravnava uresničevanje evropske konvencije in sodb evropskega sodišča v slovenskem pravnem redu. Namen prispevka je pojasniti značilnosti sodb evropskega sodišča in jasno poudariti obveznosti vseh vej državne oblasti, da izvršujejo sodbe evropskega sodišča zoper Slovenijo in uresničujejo njegove sodbe tudi v drugih primerih. Evropska konvencija je del slovenskega pravnega reda in zato neposredno zavezujoča za slovenska sodišča.

IMG_20191110_160219

Nova številka slovenske revije za človekove pravice – Dignitas, št. 81-82

Izšla je nova številka revije Dignitas – slovenske revije za človekove pravice (št. 81-82, 2018), ki vključuje spodnje prispevke.ovitek hrbet 17 mm-page-001-3

The Future of the Rule of Law and Democracy in Europe

The conference on “The Future of the Rule of Law and Democracy in Europe” took place on 14 December 2018 at the Faculty of Government and European Studies of Nova Univerza in Ljubljana, Slovenia. The keynote speech on the rule of law was delivered by Martins Mits, judge at the European Court of Human Rights.

d35e8c1e-43d0-4e84-a2d5-5ffd790f0803-original

Workshop on the Rule of Law, Populism and Militant Democracy in Europe 

Jernej Letnar Černič and Matej Avbelj organised between 12 and 13 April 2018 at the International Institute for the Sociology of Law in Oñati, the Basque Country, Spain, a workshop on the Rule of Law, Populism and Militant Democracy in Europe. Workshop, first dissected the current state of the rule of law, populism and militant democracy in Europe and, second, demonstrated how the liberally democratic states, based on the rule of law, should respond to the contemporary threats to themselves without denying their own very values.

Workshop 12_13 April 2018 (13)

Academic Forum with Professor Philip Leach

Prijazno vabljeni na strokovno razpravo o človekovih pravicah v krizi, kjer bo predaval eden vodilnih evropskih strokovnjakov za Evropsko sodišče za človekove pravice in profesor na Univerzi Middlesex v Londonu, prof. Philip Leach. Profesor Leach je eden izmed vodilnih evropskih strokovnjakov o Evropskem sodišču za človekove pravice in profesor na Univerzi Middlesex v Londonu. Akademski forum bo potekal v torek, 15. maja 2018 ob 16:00, v predavalnici P1 Evropske pravne fakultete, Nova Univerza, Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana.

Document-page-001Document-page-002

Call for papers of the Journal Dignitas

Editorial Board of the Journal Dignitas – Slovene Journal for Human Rights – is inviting authors to submit papers for a special issue dedicated to the theme Ecce homo. In the issue contributions on anthropology, metaphysics, history of appearance, meaning and use of the phrase as well as its representations and motives in European or especially Slavic art, literature and culture will be published. The Editorial Board also expects articles on the subject of human right to education, freedom of science and art, the importance of man for a modern state of law and society, or posts on related topics.

All interested contributors are highly encouraged to submit their manuscripts/papers in a form of essays, discussions or scientific papers to the e-mail dignitas@fds.si or directly to the special issue guest editor Assist Prof Dr Ines Vodopivec ines.vodopivec@evro-pf.si.

The deadline for submission of papers is July 15, 2018.

All contributions will be peer-reviewed and published in the printed magazine Dignitas in September 2018. Later the articles will be available in full text on the web (with DOI® numbers assigned).

About the Journal Dignitas

Dignitas is an interdisciplinary Slovenian journal specialized in publication of peer-viewed scientific and professional articles in the field of humanities and social sciences in Slovenian or English language. Basic editorial orientations are directed broadly to human rights law, the judgments of the European Court of Human Rights, related sociological, philosophical and historical studies, legal comments, key documents, studies, opinions and conclusions of the European Commission for Democracy (Venice Commission, Council of Europe); or to other information on important events in the field of human rights protection in Slovenia and the international environment.

For any additional information, please contact with the editor Assist Prof Dr Ines Vodopivec on e-mail dignitas@fds.si or ines.vodopivec@evro-pf.si.

Uredništvo Dignitasa – slovenske revije za človekove pravice – vabi avtorje k oddaji prispevkov za posebno interdisciplinarno številko revije Dignitas na temo Ecce homo. Posebna številka je namenjena prispevkom o antropologiji, metafiziki, zgodovini pojavnosti, pomena in uporabe besedne zveze ter o zgodovini njene reprezentance in motivike v evropski oz. posebej slovenski in slovanski umetnosti, literaturi in kulturi. Uredništvo sprejema tudi prispevke na temo človekove pravice do svobode izobraževanja, svobode znanosti in umetnosti, pomena človeka za sodobno pravno državo in družbo oz. objave na sorodne tematike.

Vabimo vas, da prispevke v obliki eseja, razprave ali znanstvenega članka, pošljete na e-naslov uredništva: dignitas@fds.si ali neposredno na naslov urednice tematske številke doc. dr. Ines Vodopivec ines.vodopivec@evro-pf.si.

Rok za oddajo prispevkov je 15. julij 2018.

Vsi prispevki bodo recenzirani in objavljeni v tiskani reviji Dignitas septembra 2018, kasneje pa dosegljivi v polnem besedilu na spletu.

O reviji Dignitas

Dignitas je interdisciplinarna slovenska revija, ki objavlja recenzirane znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem in angleškem jeziku s področja humanistike in družboslovja. Njene temeljne usmeritve se vežejo širše  na pravo človekovih pravic, na sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, povezane sociološke, filozofske in zgodovinske študije, pravne komentarje, ključne dokumente, študije, mnenja in sklepe Evropske komisije za demokracijo (Beneške komisije), oz. na druge informacije o pomembnejših dogodkih s področja varovanja človekovih pravic v Sloveniji in mednarodnem okolju.

Dodatna vprašanja v zvezi z revijo ali pozivom lahko naslovite na navedena e-poštna naslova.

Introduction to the Special Issue of The Hague Journal on the Crisis of Constitutional Democracy in Central and Eastern Europe

This Special Issue of the Hague Journal on the Rule of Law derives from the debates at the workshop on How to Resolve the Crisis of Constitutional Democracy in Central and Eastern Europe? held at the Graduate School of Government and European Studies in Ljubljana, Slovenia, on 9 and 10 December 2016. The workshop was organised under the auspices of the project on the Reform of the Rule of Law and Democracy, generously funded by the Slovenian Research Agency [J5-7359 (A)]. The contributions to the workshop examined the state of the constitutional democracy and the rule of law in the Central and Eastern Europe.

In the constitutional democracy, all of the three elements of democracy: input and output legitimacy and the political process through which they are connected, have to take place within the framework of the rule of law. Simultaneously, there can be no rule of law if the laws by which the individuals are ruled do not come into being in a democratic manner. Democracy and the rule of law thus presuppose each other, but at the same time their relationship is not entirely symbiotic. There is a dormant democratic threat that the democratic majority will trump the rights of the outvoted minorities. This is what the rule of law is there for to prevent. This counter-majoritarian problem, as it came to be known, is, however, only a seeming one. If democracy is not understood as a simple rule by the majority, but rather as a system of the organization of political power whose central value is the protection of equal human dignity, then the constitutional self-limitation of the democratic majority is not democracy’s denial, but its vindication. Against this theoretical background, this Special Issue proceeds from the fact that the constitutional democracy has been in an incremental, but definite decline across the European Union, but in particular and most acutely, in the Central and Eastern European States. On this basis, the Conference centred on the following question: How to redeem the status of constitutional democracy properly in the praxis of Central and Eastern European countries?

This Special issue includes six contributions. The first two engage in a more general, analytic and theoretical discussion of the contemporary challenges to constitutional democracy in this part of the world. Gianluigi Palombella’s opening contribution entitled “Illiberal, Democratic and Non-Arbitrary?” dissects the theoretical issues related to the epicentre and circumstances of a Rule of Law Crisis and explores some complexities of rule of law and democracy in Europe. On the other hand, Bojan Bugarič and Alenka Kuhelj examine the phenomenon of constitutional populism and queries how the latter impacts on the rule of law. The following four articles form an applicative part of the Special issue, by presenting four case-studies in the state of constitutional democracy in respective CEE jurisdictions. Matej Avbelj suggests a sociological turn in the scholarship on constitutional democracy and on the Slovenian example suggests a better understanding of what the real causes of constitutional democracy in this part of Europe are. Tatjana Papić and Vladimir Djerić, on the other hand, provide a timely and illuminating insider’s perspective on the role and impact of Serbian Constitutional Court on the quality of constitutional democracy in this former Yugoslav republic. David Kosař and Katarína Šipulová return the debate in the Visegrad context and in their critical contribution address how the European Court of Human Rights really approached the Baka case and what have been its broader consequences for the state of constitutional democracy in Hungary. Finally, Jernej Letnar Černič, dissects the role and impact of the ECtHR on the rule of law and constitutional democracy in Central and Eastern Europe even more in general and emphasizes the missed opportunities.

All six contributions provide insights into the selected aspects of the functioning of constitutional democracy and the rule of law in Central and Eastern Europe and the actual and potential impact of European Institutions. As a result, they all share common concern over old and new crises in the region. The Special issue does not exhaust all of the many facets of constitutional democracy and the rule of law in Central and Eastern Europe. Its aim has been to put forward a pluralistic contribution to already existing debates by taking stock of recent events and proposals and thereafter drafting alternatives to move beyond crises of constitutional democracy and the rule of law in the region.

The Editors would like to thank the contributors to this special issue as well as to profesor Ronald Janse, the editor-in-chief of the journal for his support and patience. Further, we would like to thank the Graduate School of Government and European Studies for providing the institutional support in organising the conference. The generous financial support of the Slovenian Research Agency is acknowledged too. This special issue has benefited from a discussion the editors and contributors have had at the conference and in the past years with Andrew Drzemczewski, Martin Krygier, Matthias Goldmann, Hent Kalmo, Marko Novak, Sara de Vido, Alen Uzelac and Jan Zobec. We hope that this special issue will stimulate further debates on the state of the rule of law and constitutional democracy, which remain at peril across the region.

Ljubljana, March 2018

Jernej Letnar Černič

Matej Avbelj