CALL FOR PAPERS FOR SPECIAL ISSUE OF DIGNITAS

CALL FOR PAPERS FOR SPECIAL ISSUE OF

DIGNITAS – SLOVENIAN JOURNAL FOR HUMAN RIGHTS

Epidemic

**

Editorial Board of the Journal Dignitas – Journal for Human Rights – is inviting authors to submit papers for a special issue dedicated to the theme Epidemic. The special issue, the idea for which stems from the circumstances surrounding COVID-19, wishes to address the topic of epidemic from different aspects – human rights, law, economics, economic, public health, psychology and other topics

 All interested contributors are highly encouraged to submit their manuscripts/papers in a form of essays, discussions or scientific papers to the e-mail dignitas@fds.si or publishing@nova-uni.si.

The deadline for submission of papers is 30 October 2020.

All contributions will be peer-reviewed and published in the printed magazine Dignitas in the second part of 2020. The e-version of articles will later also be available in full text (with assigned DOI® numbers).

About the Journal Dignitas

Dignitas is an interdisciplinary Slovenian journal specialized in publication of peer-viewed scientific and professional articles in the field of humanities and social sciences in Slovenian or English language. Basic editorial orientations are directed broadly to human rights law, the judgments of the European Court of Human Rights, related sociological, philosophical and historical studies, legal comments, key documents, studies, opinions and conclusions of the European Commission for Democracy (Venice Commission, Council of Europe); or to other information on important events in the field of human rights protection in Slovenia and the international environment.

For submissions or inquiries for any additional information, please contact us at dignitas@fds.si or publishing@nova-uni.si.

POZIV K ODDAJI PRISPEVKOV ZA POSEBNO ŠTEVILKE REVIJE DIGNITAS

POZIV K ODDAJI PRISPEVKOV ZA POSEBNO ŠTEVILKO

REVIJE DIGNITAS – SLOVENSKE REVIJE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

EPIDEMIJA

**

Uredništvo Dignitasa – slovenske revije za človekove pravice – vabi avtorje k oddaji prispevkov za posebno interdisciplinarno številko revije Dignitas na temo Epidemije. Posebna številka je namenjena obravnavi epidemije koronavirusa z različnih vidikov, denimo: človekovih pravic, javnega zdravja, prava, ekonomije, humanistike, psihologije in drugih vidikov.

Vabimo vas, da prispevke v obliki eseja, razprave ali znanstvenega članka, pošljete na e-naslov uredništva: dignitas@fds.si ali naslov založbe publishing@nova-uni.si.

Rok za oddajo prispevkov je 30. oktober 2020.

Vsi prispevki bodo recenzirani in objavljeni v tiskani reviji Dignitas, izdani v decembra 2020, kasneje pa dosegljivi v polnem besedilu na spletu.

O reviji Dignitas

Dignitas je interdisciplinarna slovenska revija, ki objavlja recenzirane znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem in angleškem jeziku s področja humanistike in družboslovja. Njene temeljne usmeritve se vežejo širše na pravo človekovih pravic, na sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, povezane sociološke, filozofske in zgodovinske študije, pravne komentarje, ključne dokumente, študije, mnenja in sklepe Evropske komisije za demokracijo (Beneške komisije) oz. na druge informacije o pomembnejših dogodkih s področja varovanja človekovih pravic v Sloveniji in mednarodnem okolju.

Dodatna vprašanja v zvezi z revijo ali pozivom lahko naslovite na navedena e-poštna naslova.

Call for papers of the Journal Dignitas

Editorial Board of the Journal Dignitas – Slovene Journal for Human Rights – is inviting authors to submit papers for a special issue dedicated to the theme Ecce homo. In the issue contributions on anthropology, metaphysics, history of appearance, meaning and use of the phrase as well as its representations and motives in European or especially Slavic art, literature and culture will be published. The Editorial Board also expects articles on the subject of human right to education, freedom of science and art, the importance of man for a modern state of law and society, or posts on related topics.

All interested contributors are highly encouraged to submit their manuscripts/papers in a form of essays, discussions or scientific papers to the e-mail dignitas@fds.si or directly to the special issue guest editor Assist Prof Dr Ines Vodopivec ines.vodopivec@evro-pf.si.

The deadline for submission of papers is July 15, 2018.

All contributions will be peer-reviewed and published in the printed magazine Dignitas in September 2018. Later the articles will be available in full text on the web (with DOI® numbers assigned).

About the Journal Dignitas

Dignitas is an interdisciplinary Slovenian journal specialized in publication of peer-viewed scientific and professional articles in the field of humanities and social sciences in Slovenian or English language. Basic editorial orientations are directed broadly to human rights law, the judgments of the European Court of Human Rights, related sociological, philosophical and historical studies, legal comments, key documents, studies, opinions and conclusions of the European Commission for Democracy (Venice Commission, Council of Europe); or to other information on important events in the field of human rights protection in Slovenia and the international environment.

For any additional information, please contact with the editor Assist Prof Dr Ines Vodopivec on e-mail dignitas@fds.si or ines.vodopivec@evro-pf.si.

Uredništvo Dignitasa – slovenske revije za človekove pravice – vabi avtorje k oddaji prispevkov za posebno interdisciplinarno številko revije Dignitas na temo Ecce homo. Posebna številka je namenjena prispevkom o antropologiji, metafiziki, zgodovini pojavnosti, pomena in uporabe besedne zveze ter o zgodovini njene reprezentance in motivike v evropski oz. posebej slovenski in slovanski umetnosti, literaturi in kulturi. Uredništvo sprejema tudi prispevke na temo človekove pravice do svobode izobraževanja, svobode znanosti in umetnosti, pomena človeka za sodobno pravno državo in družbo oz. objave na sorodne tematike.

Vabimo vas, da prispevke v obliki eseja, razprave ali znanstvenega članka, pošljete na e-naslov uredništva: dignitas@fds.si ali neposredno na naslov urednice tematske številke doc. dr. Ines Vodopivec ines.vodopivec@evro-pf.si.

Rok za oddajo prispevkov je 15. julij 2018.

Vsi prispevki bodo recenzirani in objavljeni v tiskani reviji Dignitas septembra 2018, kasneje pa dosegljivi v polnem besedilu na spletu.

O reviji Dignitas

Dignitas je interdisciplinarna slovenska revija, ki objavlja recenzirane znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem in angleškem jeziku s področja humanistike in družboslovja. Njene temeljne usmeritve se vežejo širše  na pravo človekovih pravic, na sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, povezane sociološke, filozofske in zgodovinske študije, pravne komentarje, ključne dokumente, študije, mnenja in sklepe Evropske komisije za demokracijo (Beneške komisije), oz. na druge informacije o pomembnejših dogodkih s področja varovanja človekovih pravic v Sloveniji in mednarodnem okolju.

Dodatna vprašanja v zvezi z revijo ali pozivom lahko naslovite na navedena e-poštna naslova.

2015 Legal Theory and Legal Philosophy Conference (20 and 21 November 2015, Ljubljana) – Call for Papers

20150514_142821Topic: “In Search of Basic European Values”

The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms has arguably been the most efficient and effective system for protecting human rights in the world. The European Court of Human Rights monitors compliance with the Convention in the 47 member states of the Council of Europe. Paragraph 5 of the European Convention refers to “a common heritage of political traditions, ideals, freedom and the rule of law”. However, dilemmas remain open concerning what European Values actually are and how they can be identified. In particular, the question of whether certain minimum common denominators exist among Council of Europe member states regarding the values of the European Court of Human Rights has not been answered. It appears that there is strong disagreement between some European societies at least about certain basic values. Therefore, the conference will, among others, try to answer the following fundamental questions:

  • What are European values?
  • Is it possible to identify minimum common denominators of European values? Are basic European values similar in Glasgow, Khabarovsk, Rovaniemi and Ceuta?
  • What is the approach of the European Court of Human Rights to the dilemmas posed by European values?
  • What is the role of legal theory and legal philosophy in the search for European values?
  • Which dilemmas and challenges are posed by the search for European values?

Venue and format

The two-day workshop will be held at the Graduate School of Government and European Studies and the European Faculty of Law in the beautiful surroundings of Ljubljana Old Town on 20 and 21 November 2015. The conference will be structured into four panels dedicated to legal theory and legal philosophy, constitutional law and human rights law, legal argumentation, and ethics. The event aims to bring senior and junior researchers from the above fields together. A special panel will be devoted to presentations by PhD researchers. You can find more info here.

Call for papers “25 Years After Transformation”

Masaryk University has published a call for papers for conference on “25 Years after the Transformation: Law and Legal Culture in Central and Eastern Europe Between Continuity and Discontinuity” to take place 16-17 April in Brno, Czech Republic. The abstract deadline is 31 December 2014.

Call for papers on “Whistleblowing and human rights”

The Research Center on Fundamental Rights (CREDOF), and the National Consultative Commission on Human Rights (CNCDH) have, in collaboration with Transparency international France (TIF), published call for papers for conference on “Whistleblowing and human rights”, that will take place in Paris (Sorbonne) on 10 April 2015. Deadline for submissions is set for 30 November 2014.

Call for Papers – 6th Annual Conference on Legal Theory, Philosophy and Argumentation

6th Annual Conference on Legal Theory, Philosophy and Argumentation on »Legal and Philosophical Challenges of Transnational Law«, Bled, Slovenia, 21. – 22. November 2014

The conference is organized by the Graduate School of Government and European Studies in co-operation with the European Faculty of Law and with the generous support of the Slovenian Research Agency.The overall theme of this year’s conference is “Legal and Philosophical Challenges of Transnational Law«, which is to be analyzed through a variety of substantive andmethodological lenses, including: legal theory, legal argumentation, legal philosophy and political philosophy, international law, human rights and ethics.

The conference will thus consist of four panels, dedicated to legal theory and legal philosophy; legal argumentation; international law and ethics. A special panel will be reserved for PhD researchers and researchers at an early stage of their career.The organizers would like to invite interested contributors to send short abstracts (up to 250 words) falling within the above theme, addressing in particular, but not exclusively, the following questions:

– What is transnational law?

– Who are its actors and how is their legal accountability ensured?

– How does transnational law relate to traditional state law?

– How does transnational law impact on the canonical standards of legal argumentation?

– What are the specific ethical challenges of transnational law and how should they beaddressed?

The abstracts should be sent to matej.avbelj@fds.si by August 31, 2014. The selected contributors will be notified by September 15, 2014. The organizers will cover up to two nights of accommodation in the Hotel Jelovica, Bled, where the conference is going to take place.

Organizing Committee:

Matej Avbelj, Graduate School of Government and European Studies

Jernej Letnar Černič, Graduate School of Government and European Studies

Vojko Strahovnik, European Faculty of Law

Marko Novak, School of Advanced Social Studies

ESIL IHRL Interest Group Call for Papers

European Society of International Law’s Interest Group on International Human Rights Law has posted call for papers for “a roundtable on the relationship of international human rights law to other bodies of international and domestic law” at the ESIL Vienna Conference in September 2014.