New issue of Dignitas – Slovene Journal of Human Rights

New issue of Dignitas – Slovene Journal of Human Rights (no. 73-74, 2017) has been published. Here is its table of contents :

Uvodnik 

Dimitrij Rupel, Od Nove revije do Nove univerze, kaj pa Nova Evropa?

Pravo človekovih pravic in filozofija prava

Ademola Oluborode Jegede,  Climate Change and Socio-Economic Rights Duties in Nigeria

Petja Mihelič, Ideološki pozitivizem kot metoda ustvarjanja objektivnosti v prav

Javna uprava

Valentin Areh, Evalvacija uporaba managmenta celovite kakovosti v izbranih organizacijah slovenske javne uprave

Gospodarsko pravo

Anja Strojin Štampar, Pravno normiranje korporativnega upravljanja

Predstavitev raziskovalnega projekta

Matej Avbelj, Ideologija na sodiščih: Vpliv svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na njihove odločitve

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s