O kritiki oblasti in prepovedi sovražnega govora

Kritika vsakokratne oblasti je ključna za delovanje slovenske ustavne demokracije. Zato je svoboda izražanja v razmerju do državnih oblasti v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice široko varovana.  Slovenska ustava hkrati varuje svobodo izražanja in prepoveduje sovražno izražanje. Varuje tako pozitivne kot kritične izjave. V ustavni ne gre za navzkrižje ustavnih določb, saj je svoboda izražanja varovana do meje, ko še izhaja iz človekovega dostojanstva. Ko posameznik širi in spodbuja nestrpnost, sovraštvo in diskriminacijo, se sproži ustavna prepoved sovražnega govora. Vsebinska predelitev prepovedi sovražnega govora ni subjektivna, saj je Evropsko sodišče za človekove pravice v svoji sodni praksi izoblikovalo natančne kriterije za presojo ali gre pri določenem izražanju za sovražni govor ali ne. Evropsko sodišče kot sovražni govor denimo prepoznava zanikanje holokavsta ali ko javno oseba spodbuja sovraštvo, nestrpnost in diskriminacijo zoper ranljive skupine prebivalstva. Torej, le sodišča lahko v pravni in demokratični državi ustavno skladno presojajo ali gre za sovražni govor ali ne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s