Ustavnopravni in mednarodnopravni izzivi Zahodnega Balkana

Profesorice in raziskovalke Pravne fakultete Univerze Union, dr. Tatjana Papić, dr. Violeta Baširević in dr. Jelena Jerinić so med 21. in 23. decembrom 2022 v okviru bilateralnega raziskovalnega projekta Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze z naslovom »Influence of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on the rule of law in Slovenia and Serbia« z Republiko Srbiji gostovale na Fakulteti za državne in evropske študije. Profesorice so se v času obiska srečale z raziskovalci in profesorji Fakultete za državne in evropske študije in si izmenjale dobre prakse in priložnosti za izboljšanje pri uresničevanju vladavine prava in Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji in Srbiji.


V četrtek, 22. decembra 2022 ob 12. uri so v predavalnici Franceta Bučarja Nove univerze, na Mestnem trgu 23, v Ljubljani sodelovale s predstavitvami na Akademski forum Nove univerze z naslovom Ustavnopravni in mednarodnopravni izzivi Zahodnega Balkana, ki sta ga vodila doc. dr. Gorazd Justinek in prof. dr. Jernej Letnar Černič.

Dr. Violeta Baširević je na Akademskem forumu predavala o vlogi in pomeni militantne demokracije za preživetje ustavne demokracije. Poudarila, da lahko militantna demokracija le delno učinkovito zavaruje ustavne demokracije pred razkrojem institucij demokratične in pravne države. V določenih primerih lahko orodja militantne demokracije še samo ogrožajo delovanje ustavne demokracije.

Dr. Tatjana Papić je v svojem govoru analizira učbenikov za učenje mednarodnega prava na pravnih fakultetah držav Zahodnega Balkana. Poudarila je, da iz njih izhajajo kultura, običaji in ideologija posameznikov in države, kjer predavajo njihove avtorice in avtorji.

Dr. Jelena Jerinić je v svojem predavanju analizirala delovanje sodstva v Srbiji v drugih državah Zahodnega Balkana in težave pri uresničevanju pravice do poštenega sodnega varstva. Sodstvo je v državah Zahodnega Balkana je šibko in pogosto ugrabljeno s strani različnih klik, interesnih skupin in združenj.

Dr. Jernej Letnar Černič je v svojem komentarju, da je vsem predstavitvam skupen pojem moči, ki v državah Zahodnega Balkana prevladuje na uresničevanjem vladavine prava, EKČP in poštenim, neodvisnim in nepristranskim delovanjem institucij demokratične in pravne države. Vladavina prava v zadnjem desetletju ni bila zmožna omejiti moči vladajočih političnih strank, gospodarskih, interesnih, civilnodružbenih omrežij.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s